Laagen MC’s personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Laagen MC samler inn og bruker personopplysninger.

Laagen MC, ved leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Behandling av personopplysninger på www.laagenmc.no

Webansvarlig har det daglige ansvaret for Laagen MC’s behandlinger av personopplysninger på laagenmc.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å bruke skjema for å registrere seg som medlem. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

ProIsp er vår driftsleverandør for laagenmc.no.

Dersomn du bruker skjema for å melde deg inn i Laagen MC så blir det sendt en e-post til ansvarlige med disse opplysningene.

Dersom du bruker kontaktskjema for å komme i kontakt med noen i styret så vil det bli sendt en e-post til vedkommende.

Laagen MC vil med mindre medlemmet reserverer seg publisere navnet i medlemsoversikten og eventuelt bilde av medlemmet motorsykkel under menypunkt Medlemmenes sykler.

Nettstatistikk

Laagen MC samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på laagenmc.no med verktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Følgende informasjonskapsler brukes på laagenmc.no:

Google analytics plasserer informasjonskapsler som starter med _utm ,Disse brukes til nettstatistikk:

__utmz ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du kom til denne nettsiden.

__utmz ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du kom til denne nettsiden.

__utma holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange førstegangsbrukere vi har. I tillegg ser vi også hvor mange som kommer tilbake.

__utmb og __utmc holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på denne nettsiden.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Laagen MC har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Laagen MC’s systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.